Certifikat på Skira

Avatar

Av Jacob Morén

uppdaterad för 4 månader sedan

Vi tillhandahåller de certifikat som ni behöver för er affär.

Skira är en plattform med tjänster som hjälper säljare och köpare att göra spannmålsaffärer med varandra, vi hjälper självklart till att förmedla även de certifikat samt deklarationer som krävs för just din affär.
När är du handlar via Skira Marknad agerar Skira som förmedlare, vilket innebär att Skira varken har eller behöver något eget certifikat för handel. Skira transport har alla nödvändiga certifikat för att transportera båda Livsmedelsvaror samt Foderråvaror.

På Mina Sidor kan du ladda upp och spara dina aktuella certifieringar och enkelt hålla koll på dem.
Kom ihåg att hålla dina certifikat uppdaterade.

EU-EKOLOGISK VARA
På Skira handlas EU-ekologisk vara. Skira ser till att säljarens certifikat som kan styrka varan som säljs, och hur den odlats, medföljer i affären.

IP/Sigill
IP är en oberoende standard för certifiering av livsmedelssäkerhet, djuromsorg och miljöansvar för företag inom livsmedelsbranschen. Certifieringen sker under ackreditering vilket innebär att certifikatet har en hög trovärdighet. Det gör att både säljare och köpare av certifierade produkter kan känna sig trygga att kraven efterföljs. På Skira ser vi till att de certifikat som behövs för en affär medföljer i affären.

KRAV
På Skira handlas KRAV och 2-års karens-vara. Skira ser till att säljarens certifikat som kan styrka varan som säljs, och hur den odlats, medföljer i affären. Skira har nära samarbeten med några av de största organisationerna kring certifiering, så som Hushållningssällskapet, KIWA, Smak.

2BSVS
Denna certfiering kommer från Frankrike och behövs vid försäljning av vara som skall användas till förnyelsebar energi. EU ställer krav på att det i hela kedjan finns en kontroll över växthusgasförbrukningen i produktionen, detta via ett direktiv som benämn RED (Renewal Energy Directive). Skira kan hjälpa köpare och säljare att visa på att deras gröda har hanterats på rätt sätt.

IDTF
International Database Transport for Feed är en databas skapad av ICRT (International Committee Road Transport) för flak- och bulkbilstransporter an fodervaror. När Skira Transport användas skall samtliga förare rapportera och kunna visa på de tre senaste lastningarna vid lastningen. Då bör transportören kunna svara till en rad frågor. Du ska känna dig trygg i att Skiras transporter alltid håller branschens tuffaste kvalitetskrav.

GMP+
GMP+ certifiering är i vissa fall nödvändig för att kunna exportera varor utanför Sverige. Certifieringen säkerställer foderråvarors kvalitet och hur dessa har hanterats. Internationella köpare kan kräva att vara skall vara GMP+ certifierad. Skira kan hjälpa köpare och säljare att visa på att deras gröda har hanterats på rätt sätt.
Vi tillhandahåller alla certifikat som ni behöver för er affär.

Svarade detta på din fråga?