Skira jobbar förebyggande och med försiktighet för att minska smittan och spridningen av fågelinfluensa i Sverige. I samband med affärer frågar vi i dagsläget alla säljare om fjäderfä förekommer på gården, och anpassar vår hantering därefter.

Enligt jordbruksverket finns det inga restriktioner för spannmåls- eller fodertransporter så länge de inte är till eller från gårdar som är spärrade för misstanke eller utbrott av fågelinfluensa. Därmed kan Skiras transporter fortsätta gå som vanligt givet att de inte är till eller från spärrade gårdar. 

Som en försiktighetsåtgärd önskar Skira att kunder i samband med affärer meddelar huruvida det förekommer fjäderfä på gården eller ej. Detta gör vi i förebyggande syfte och för att minska risken för smittspridning. Informationen delar vi sedan med åkeriet.

Jordbruksverkets hemsida kan ni läsa mer om influensan samt få uppdateringen kring smittläget.