Allmänt om behandling av personuppgifter

Vi följer Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation).

I samband med att du registrerar dig på skira.com, och börjar använda Skiras tjänster, kommer vi att samla in och lagra uppgifter om dig. Dessa uppgifter kommer att lagras och användas för att till exempel säkerställa att företaget som du företräder är verksamt inom lantbrukssektorn. Genom att du fortsätter att använda våra tjänster samtycker du till att vi får samla in, använda och spara dina personuppgifter på de sätt som beskrivs i detta dokument och i vårt användaravtal.

Typ av uppgifter

Informationen som du genom att använda Skiras plattform samtycker till att Skira samlar in och/eller behandlar finns listad nedan:

  • Uppgifter om dig som kund såsom personnummer och adressuppgifter.
  • Dina kontaktuppgifter i form av mailadress och mobiltelefonnummer.
  • Uppgifter om hur du använder Skira såsom typ av elektronisk plattform, beteendemönster, svarstider och annan information från Google Analytics, Hotjar och LogRocket etc.
  • Den information du själv laddat upp, exempelvis tidigare försäljningar.

Syfte med behandling av uppgifter

Skira tar behandling av dina personuppgifter på största allvar och vi är måna om att du inte ska uppleva att din personliga integritet äventyras när du använder vår plattform. När du gör detta samtycker du till att Skira får använda och behandla dina uppgifter i enlighet med de syften som finns listade nedan:

  • Att säkerställa att du företräder det företag som du anger att du företräder.
  • Att sammanställa statistik och analyser av dina försäljningar samt att presentera och tillgängliggöra sådan information i form av index till andra användare av Skiras tjänster samt eventuella samarbetspartners.
  • Att kunna kontakta våra användare via telefon eller mail.
  • Att förbättra användarens upplevelse av Skiras tjänster.
  • Att genomföra affärsutveckling samt att utöka Skiras tjänsteutbud.

Lagring och delning av information

Genom att använda våra tjänster samtycker du till att Skira får behandla och lagra dina personuppgifter samt övrig information listad ovan. Du har som användare rätt att kostnadsfritt, efter begäran och högst en gång per år, få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna ska rättas eller raderas. Kontakta då Skira via integritet@skira.se.

Kontakt

Vi tar din integritet på största allvar. Vid övriga frågor och funderingar hänvisar vi till integritet@skira.se.