Försäkring under transport.

För ej avtalade förutsättningar vid Skira Transport tillämpas Alltrans 2007.

Det innebär att spannmålet under transporten är försäkrat av Alltrans 2007 till ett belopp upp till 150 kr/kg vilket täcker in samtliga av Skiras spannmålstransporter.

Viktigt att notera är att Skira enbart agerar som förmedlare och äger aldrig varan. Försäkringsärenden hanteras i samtliga fall mellan de parter som orsakat skada och som drabbats av skada.

Skira assisterar alltid med tillhandahållande av väsentlig information och kontaktuppgifter vid olycka och försäkringsärenden.

Utöver Alltrans 2007 har varje chaufför en egen företagsförsäkring som täcker skador på tredje man och egendom.