Om kvaliteten inte stämmer överens med annonsen gäller följande:

  • Om köparen väljer att använda Skira Analys tas ett leveransprov i transporten som kommer användas för att eventuellt reglera priset i annonsen, om kvaliteten skulle skilja mot angivet i annonsen. Har inte ett leveransprov begärts kommer det inte att ske någon reglering av priset i annonsen utifrån kvaliteten. Köparen kan inte själv ta ett prov och sedan kräva reglering om denne inte har ett labb som är certifierat och godkänt av Skira. 
  • Köparen har rätt att avslå köpet om varan inte är sund och frisk eller om något av de maxvärden som finns definierade i annonsen har överskridits (specificerade under “Varan får i övrigt innehålla följande maxvärden”).

Vad är Skiras Kvalitetsreglering?

Skiras Kvalitetsreglering är framtagen i samarbete med branschexperter för att reglera utifrån specificerad kvalitet och faktiskt kvalitet. Om kvaliteten avviker mot det angivna kvalitetsintervallet i annonsen så justeras priset utifrån Skiras Kvalitetsregleringar. Om varan håller den kvalitet som anges i annonsen sker ingen kvalitetsreglering. Här kan du ta del av Skiras Kvalitetsregleringar.

Hur man läser Skiras Kvalitetsregleringsdokument

På blad 1 syns de olika spannmålen som Skira kvalitetsreglerar samt vilken reglering som gäller per spannmål.
Ex. Foderkorn har Vattenhaltsreglering VH1, Proteinreglering PR1, Avfallsreglering AV1 samt Rymdviktsreglering RV1.

På blad 2 syns regleringarna.
Ex. Läs av raden VH1 för att se vad för vattenreglering som gäller för foderkorn.

På blad 3 syns ytterligare regleringar.
Ex. Läs av raden AV1 för att se vad för avfallsreglering som gäller för foderkorn.