Om kvaliteten inte stämmer överrens med annonsen gäller följande:

  • Om köparen väljer att använda Skira Analys tas ett leveransprov i transporten som kommer användas för att eventuellt reglera priset i annonsen, om kvaliteten skulle skilja mot angivet i annonsen. Har inte ett leveransprov begärts kommer det inte att ske någon reglering av priset i annonsen utifrån kvaliteten. Köparen kan inte själv ta ett prov och sedan kräva reglering om denne inte har ett labb som är certifierat och godkänt av Skira. 
  • Köparen har rätt att avslå köpet om varan inte är sund och frisk eller om något av de maxvärden som finns definierade i annonsen har överskridits (specificerade under “Varan får i övrigt innehålla följande maxvärden”).

Vad är Skiras Kvalitetsreglering?

Skiras Kvalitetsreglering är framtagen i samarbete med branschexperter för att reglera så att köpare betalar för det som de köper och säljare får betalt för den kvaliteten som de levererar. Om kvaliteten avviker mot det angivna kvalitetsintervallet i annonsen så justeras priset utifrån Skiras Kvalitetsregleringar. Om varan håller den kvalitet som anges i annonsen sker ingen kvalitetsreglering. Här kan du ta del av Skiras Kvalitetsregleringar.

Hur man läser Skiras Kvalitetsregleringsdokument

På blad 1 syns de olika spannmålen som Skira kvalitetsreglerar samt vilken reglering som gäller per spannmål.
Ex. Foderkorn har Vattenhaltsreglering VH1, Proteinreglering PR1, Avfallsreglering AV1 samt Rymdviktsreglering RV1.

På blad 2 syns regleringarna.
Ex. Läs av raden VH1 för att se vad för vattenreglering som gäller för foderkorn.

På blad 3 syns ytterligare regleringar.
Ex. Läs av raden AV1 för att se vad för avfallsreglering som gäller för foderkorn.